Archive for September 6th, 2010

Jessica Kastrop Syndrome

September 6th, 2010

Vždy pripravený :D …alebo drogy sú zlé

Prvý výskyt syndrómu v nasledujúcom videu.