Archive for May, 2012

Rap v 11 rôznych akcentoch

May 18th, 2012

Rap Song in 11 Different Accents

Berkeley Ridiculously Automated Dorm (BRAD)

May 4th, 2012

Intrakovská izba ako sa patrí. Ale stačil by mi party mode. Len vymeniť hudbu.